Regulamin turnieju gier planszowych

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem turnieju jest Wydawnictwo IUVI Games wraz ze Współorganizatorem zgłoszonym przez formularz kontaktowy.
 2. Data turnieju podana jest minimum na dwa tygodnie przed dniem wydarzenia.
 3. Turniej odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

2. Warunki uczestnictwa w turnieju

 1. W turnieju może wziąć udział każda osoba powyżej 10 roku życia.
 2. Zgłoszenie udziału w turnieju odbywa się u Współorganizatora w wyznaczonej przez niego formule.

W przypadku osoby niepełnoletniej formularz wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny uczestnika.

 1. Liczba uczestników jest ograniczona.

3. Zasady organizacyjne

 1. Każde stanowisko turniejowe będzie wyposażone przez wypożyczone od Organizatora egzemplarze gry.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będą osoby wyznaczone przez Współorganizatora.
 3. Współorganizator decyduje o tym, jak zostaną podzieleni uczestnicy.
 4. W przypadku mniejszej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby etapów turnieju.

4. Nagrody

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca w danym mini-turnieju zwycięzca otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów turnieju. Osoby, które zajęły drugie i trzecie miejsce również otrzymają nagrody rzeczowe.

5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje Organizator Turnieju.