Program edukacyjny
„Szkoła jest SMART”

Cel programu:

Celem głównym tego programu jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia i metody, które pozwolą na efektywne włączenie gier Smart Games do procesu dydaktycznego. Dzięki temu uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności w sposób angażujący i zgodny z ich naturalnymi predyspozycjami do nauki przez zabawę. Program jest dedykowany nauczycielom klas 1-8, nauczycielom przedszkola, dyrektorom szkół oraz wszystkim osobom zainteresowanym wprowadzeniem innowacyjnych metod dydaktycznych do swoich programów nauczania.

Wprowadzenie:

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii i coraz większych wymagań stawianych przed systemem edukacji, poszukiwane są nowe, efektywne metody nauczania. Program „Szkoła jest SMART” to odpowiedź na te wyzwania, oferując kompleksowe podejście do rozwijania logicznego myślenia, zrozumienia przestrzennego, umiejętności współpracy i wielu innych kompetencji kluczowych dla XXI wieku.

Główne korzyści uczestnictwa w programie:

Dla nauczyciela:

 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Dostęp do materiałów edukacyjnych.
 • Zdobycie praktycznych narzędzi do angażowania uczniów w proces nauczania.
 • Urozmaicenie repertuaru metod i form pracy, co może zwiększyć motywację do nauczania.
 • Umiejętność skutecznego rozwijania kompetencji uczniów, takich jak logiczne myślenie, zdolności przestrzenne czy nauka cierpliwości.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk z innymi nauczycielami.

Dla szkoły:

 • Wyróżnienie na tle innych placówek edukacyjnych.
 • Bezpłatnego wypożyczenie gier na okres 14 dni.
 • Zorganizowania ciekawy lekcji i turnieju szkolnego
 • Zorganizowania Dnia Gier Planszowych
 • Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, co może być atutem w promocji szkoły.

Dla ucznia:

 • Rozwój kluczowych umiejętności.
 • Wzmacnianie pewności siebie.
 • Stymulacja umiejętności logicznego myślenia i rozumowania przestrzennego.
 • Rozwijanie zdolności do współpracy zespołowej i komunikacji.
 • Zdobycie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, takich jak cierpliwość, planowanie czy analiza problemów.
 • Możliwość nauki poprzez zabawę, co może zwiększyć ogólną satysfakcję z procesu edukacyjnego.

Jak uczestniczyć w programie:

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Nauczyciel lub przedstawiciel placówki edukacyjnej jeśli chce włączyć swoją szkołę do programu „Szkoła jest SMART!”, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Wysłanie zgłoszenia przez formularz:

 • Odwiedź naszą stronę internetową i znajdź zakładkę „Zgłoszenie do programu”.
 • Wypełnij dostępny formularz, podając niezbędne informacje, takie jak nazwa szkoły, kontakty.
 • Po wysłaniu formularza, nasz koordynator skontaktują się z Tobą wysyłając maila i niezbędne materiały oraz termin wypożyczenia gier.

Wypożyczenie gier na okres 14 dni:

 • Jeżeli chcesz przekonać się, jak gry Smart Games mogą wzbogacić proces dydaktyczny w Twojej szkole, oferujemy opcję wypożyczenia zestawu gier na okres 14 dni.
 • Gry zostaną do Ciebie wysłane, a Ty będziesz miał 14 dni na przetestowanie ich podczas lekcji. Po zakończonych zajęciach gry możesz zanieść do biblioteki lub świetlicy (jeśli uważasz, że będą pod dobrą opieką).
 • Chcąc wziąć udział w projekcie w danych do wysyłki podaj adres szkoły. Uprzedź wcześniej portiernię lub sekretariat o planowanej wizycie kuriera DPD.